Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Premie asbest verwijderen 2024

Laatste update 01-07-2024 – Wil je besparen op asbestsanering? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een asbest premie. Vlaanderen heeft namelijk als doel tegen 2040 alle asbesthoudende materialen uit woningen te verwijderen. Op welke premies om asbest te verwijderen maak je aanspraak? We zetten ze helder op een rij in dit artikel!

Beschikbare premies voor asbestverwijdering 2024:
1. Mijn VerbouwPremie
2. Fluvius premie asbestverwijdering + zonnepanelen
3. Mijn VerbouwLening
4. Lokale asbestafbouwprojecten
5. Andere subsidies

Contacteer een asbestdeskundige

 

 

Asbest en de wetgeving: een beknopt overzicht

In Vlaanderen moet je aan enkele wettelijke bepalingen voldoen om veilig en correct asbest te verwijderen. Het gaat om de volgende stappen:

 • STAP 1 = asbestinventarisatie: wil je een woning van voor 2001 grondig verbouwen of renoveren? Dan moet je een asbestinventaris laten opmaken door een gecertificeerd professional. Daarin vind je o.a. meer info over de mogelijke asbesthoudende materialen in je woning.
 • STAP 2 = asbest attest: aan de hand van de inventarisatie reikt de OVAM een asbest attest uit. Hierin staat waar het asbest zich in je woning bevindt, in welke staat deze is en hoe je deze veilig kan verwijderen of beheren. Dit attest moet je sinds 23 november 2022 verplicht voorleggen bij de verkoop van je woning.
 • STAP 3 = asbest veilig verwijderen: pas als je een attest en een inventaris kan voorleggen, kan een erkende deskundige voorbereid alle asbesthoudende materialen verwijderen. Hoe hij precies te werk gaat, is afhankelijk van de toepassing.

BELANGRIJK: zowel het opmaken van een inventaris als het beheren van asbest is de taak van een asbestdeskundige. Wij brengen je gratis in contact met erkende deskundigen actief in je regio.

 


1. MijnVerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie is de eengemaakte premie die alle voormalige Fluvius energiepremies en de Overkoepelende Renovatiepremie samenbrengt. Er is geen aparte premie om asbest te verwijderen, maar wel wanneer je deze werken combineert met het plaatsen van isolatie.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Het premiebedrag voor asbestverwijdering bedraagt € 8 per m². Deze premie staat niet op zichzelf, maar wordt toegevoegd aan het premiebedrag als je asbestverwijdering combineert met andere renovatiewerken. Hieronder volgt een uitgebreid overzicht.

 

Voor welke werken?

RenovatiewerkenPremiebedrag (hoogste inkomenscategorie)Bijkomend bedrag asbestverwijdering
Dakwerken & isolatieMax. € 8 per m² dakisolatie (40% van factuurbedrag)+ € 8 per m² (max. 50% van factuurbedrag)
Buitenmuur renoveren & isolerenMax. € 30 per m² buitenmuurisolatie (40% van factuurbedrag)+ € 8 per m² (max. 50% van factuurbedrag)
Vloerrenovatie & isolatie Max. € 6 per m² vloerisolatie (40% van factuurbedrag)Max. 50% van factuurbedrag

 

A. Dakwerken & isolatie

Wil je asbesthoudende dakbedekking of een asbesthoudend onderdak verwijderen en vervangen? Dan heb je recht op de bijkomende premie voor het verwijderen van asbest op voorwaarde dat je dit combineert met het isoleren van het dak of de zoldervloer.

BELANGRIJK: plaats je een overzetdak over asbesthoudende dakbekleding? Dan komt dit niet in aanmerking voor een subsidie. De asbesthoudende materialen moeten verwijderd worden.

 

B. Buitenmuur renoveren & isoleren

Plaats je isolatie langs de buitenmuur van je gevel? En is je huidige gevelbekleding asbesthoudend (bv. leien)? Dan kom je in aanmerking voor de bijkomende premie als je het asbest laat verwijderen.

LET OP: laat je asbest verwijderen uit andere toepassingen, zoals afvoerbuizen, een schoorsteenkanaal, schrijnwerk, …? Dan is deze subsidie niet van toepassing.

 

C. Vloerrenovatie & isolatie

Moeten er draagkrachtige vloerelementen of funderingsplaten op het gelijkvloers aangepast worden? Dan kan het zijn dat daar nog asbest in zit. In dit geval gaat de vloerrenovatie gepaard met asbestwerken.

 

Aan welke algemene voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voorwaarden gebouwen: de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is minimaal 15 jaar oud op de datum van de aanvraag. De premie is geldig voor de renovatie of realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die je volledig sloopt en herbouwt, komen niet in aanmerking.
 • Minimale bedrag: het totale factuurbedrag is min. 1.000 euro (excl. btw). Het maximale factuurbedrag hangt samen met het soort werken.
 • Datum facturen: facturen zijn maximaal 2 jaar oud op datum van aanvraag. Volgt het plaatsen van isolatie op de professionele asbestverwijdering? Dan mogen de facturen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
 • Uitvoerder werken: zowel de renovatie-, isolatie- als asbestwerken moeten uitgevoerd worden door een vakspecialist. Laat je je dakwerker ook asbest verwijderen? Dan moet hij beschikken over het opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’.

BELANGRIJK: gaat het over asbestverwijdering bij een niet-woongebouw? Dan komen de facturen van dakisolatie en asbestverwijdering tot en met 2025 in aanmerking. Die beperking in tijd geldt niet voor andere gebouwen.

 

Hoe de premie aanvragen?

De Mijn VerbouwPremie kan je online aanvragen via het digitaal loket. Documenten die je nodig hebt bij je aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakspecialist bezorgt je alle nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang gratis offertes van professionele asbestwerkers actief in je regio via onze offertedienst.

 

subsidie asbest verwijderen

 


2. Fluvius premie asbestverwijdering + zonnedak

Ken je van die typische alleenstaande loodsen en stallen opgebouwd uit eternitplaten? Vlaanderen telt meer dan 300.000 van die niet-residentiële, asbesthoudende gebouwen. Fluvius voorziet een éénmalige premie om asbest te verwijderen én zonnepanelen te plaatsen op dit type gebouwen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Beschik jij nog over zo’n niet-residentieel, asbesthoudend (bij)gebouw? En wil je dit gebouw saneren en omvormen tot een zonnedak? Dan kan je nog tot en met 31 december 2025 deze tijdelijke premie activeren via het premieloket van Fluvius. Het premiebedrag bedraagt € 12 per m² (excl. btw).

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Voorwaarden gebouw: de premie voor asbestverwijdering is enkel geldig voor niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen.
 • Type werken: de asbestverwijdering gaat gepaard met het plaatsen van nieuwe zonnepanelen. Die worden bovenop het gesaneerde gebouw geïnstalleerd of op een ander gebouw op hetzelfde perceel en nemen ten minste 10% van het dakoppervlak in beslag.
 • Datum offertes: de offerte voor asbestverwijdering en -afvoer is gedateerd en ondertekend sinds 1 januari 2022. De zonnepanelen moeten ten laatste tegen 30 september 2027 geplaatst en aangemeld zijn bij Fluvius.

BELANGRIJK: zowel de asbestverwijdering als de installatie van het zonnedak moeten gebeuren door een erkend en gecertificeerd aannemer. Anders kom je niet in aanmerking voor de premie. Ben je op zoek naar een erkend deskundige? Kom hier gratis in contact met professionals actief in je regio.

 

Hoe de premie aanvragen?

Deze tijdelijke, eenmalige premie kan je tot en met 31 december 2025 activeren in het digitale loket van Fluvius. Om je aanvraag compleet te maken, moet je enkele documenten toevoegen: het attest van de aannemer voor de asbestverwijdering en een attest voor de plaatsing van de zonnepanelen, alle facturen die betrekking hebben op de asbestverwijdering en -afvoer, …

TIP: hulp nodig bij het aanvragen van je premie? Dan helpt een asbestexpert je graag verder met professioneel advies. Vul het contactformulier in en zet zo de eerste stap naar je premieaanvraag.

 

asbest verwijderen premie

 


3. Mijn VerbouwLening

Sinds september 2022 kan je goedkoop lenen via de Mijn VerbouwLening. Wil je je woningkwaliteit verhogen en de energieprestatie van je woning verbeteren? Dan is dit aantrekkelijke renovatiekrediet iets voor jou.

 

Voor welke werken?

De Mijn VerbouwLening kan je aanvragen voor alle categorieën van werken uit de Mijn VerbouwPremie. Elk type werken gaat gepaard met een max. ontleenbedrag. Zowel voor een dak- en buitenmuurrenovatie als de renovatie van vloeren en funderingen is het bedrag beperkt tot het bedrag op de totaalfactuur (incl. btw).

 

Hoeveel bedraagt de lening?

De lening is een initiatief van het Energiehuis. Het totaal te lenen bedrag is minimaal € 1.250 en maximaal € 60.000. De afbetalingstermijn is max. 25 jaar. De lening is renteloos (0% intrest) zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Als de wettelijke rente op jaarbasis hoger is dan 3%, stijgt de intrest voor Mijn VerbouwLeningen boven 0%.

Sinds 24 februari steeg de wettelijke rente naar 5,75%. Dat betekent dat de huidige rente voor de Mijn VerbouwLening nu 2,75% bedraagt. Het Energiehuis beoordeelt elk financieel dossier individueel en bepaalt op basis daarvan de haalbaarheid van de lening.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Gebouwen: de woning of het appartement moet liggen in het Vlaamse Gewest en is minstens 15 jaar oud op datum van aanvraag.
 • Type werken: wil je de lening aanvragen voor asbestverwijdering? Dan moet je ook beantwoorden aan de vereisten van de VerbouwPremie, zoals bij dak-, funderings- en gevelwerken.
 • Doelgroep: er zijn meerdere doelgroepen die deze lening kunnen aanvragen. Deze zijn o.a. gebaseerd op de inkomensgrens, of je een woning (ver)huurt, erft of verkregen hebt via schenking, …
 • Andere: wil je de VerbouwLening aanvragen? Dan moet je gedomicilieerd zijn in de woning of het appartement waarvoor je de aanvraag doet.

BELANGRIJK: de algemene voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie benadrukken dat de asbestverwijdering moet gebeuren door een deskundige. Anders kan je geen beroep doen op de premie. Deze informatie geldt ook bij het aangaan van de VerbouwLening. Een professional adviseert je graag verder over de nodige asbestwerken. Start hier je aanvraag.

 

Hoe de lening aanvragen?

Je kan de Mijn VerbouwLening sinds september 2022 aanvragen tot eind 2026. Dat gebeurt via het Energiehuis in jouw gemeente. De medewerkers helpen je niet alleen verder met jouw aanvraag, maar kunnen je ook meer informatie verschaffen over andere steunmaatregelen voor je renovatie, verwijzen je door naar de juiste instantie voor gespecialiseerd advies, …

 

asbest dak vervangen subsidie

 


4. Lokale asbestafbouwprojecten

Ben je een particulier? En wil je veilig en verantwoord asbest in huis verwijderen? Dan kan je naast alle landelijke premies in bepaalde situaties ook een beroep doen op lokale financiële ondersteuning.

 

Voor welke werken?

Lokale besturen kunnen zelf beslissen of zij een initiatief willen lanceren om asbestverwijdering voor particulieren voordeliger te maken. Daarvoor ontvangen zij financiële steun van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). De werken die aan bod komen zijn de volgende:

 • Het ophalen aan huis van asbesthoudend afval in daarvoor voorziene zakken of containers.
 • Het vervangen van asbesthoudende dak- of gevelbekleding & de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Het precieze premiebedrag is afhankelijk van gemeente tot gemeente. In Gent kan je bijvoorbeeld als particulier instappen in een groepsaankoop voor het collectief verwijderen van niet-hechtgebonden leidingisolatie. In dit geval dekt de stad 50% van de kosten als de sanering door een erkende asbestverwijderaar gebeurt.

BELANGRIJK: ga dus eerst na bij je gemeente of zij deelnemen aan een asbestafbouwproject. Zo kan je meer te weten komen over het precieze premiebedrag, de voorwaarden van de groepsaankoop, eventuele ophaaldata, … Daarna kan je contact opnemen met een professioneel en gecertificeerd asbestverwijderaar. Vul daarvoor het aanvraagformulier in.

 

premie verwijderen asbest

 


5. Andere subsidies

De OVAM voorziet nog andere subsidies voor asbestverwijdering in Vlaanderen. Daarbij focust deze maatschappij voornamelijk op doelgroepen zoals land- en tuinbouwers, scholen, bedrijven, …:

 • KMO’s en land- en tuinbouwbedrijven mogen rekenen op subsidies voor het ophalen van asbestcement.
 • Wie investeert in leegstaande of verwaarloosde gebouwen kan rekenen op enkele incentives.
 • Wil je als landbouwer een asbestdak aanpakken? Dan krijg je ook hiervoor financiële ondersteuning.

Daarnaast kunnen deze doelgroepen onder bepaalde voorwaarden ook van de Mijn VerbouwPremie gebruikmaken. Neem zeker contact op met een erkend asbestdeskundige voor advies op maat.

 

 

Asbest premie aanvragen? Vertrouw op een deskundige!

Wil je als particulier je asbest dak vervangen en subsidie aanvragen? Ben je lid van een erkende jeugdvereniging en wens je meer advies omtrent het verwijderen van asbesthoudende materialen in een clublokaal? Ben je benieuwd voor welke asbestwerken je ook als KMO de Mijn VerbouwPremie kan aanvragen? Dan kan je met al je vragen terecht bij een gecertificeerd asbestdeskundige. Hij beschikt over de nodige know-how om veilig je asbest te verwijderen en af te voeren, adviseert je over de te nemen stappen en vertelt je op welke premies je een beroep kan doen.

Ervaren asbestdeskundige nodig? Kom gratis in contact met 2 à 3 professionals actief in je regio via ons aanvraagformulier:

 

 

Asbest offertes voor inventarisatie, attest of verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven