Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest-advies.be [Complete gids 2024]

Asbest was vroeger een courant materiaal in de woningbouw. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het echter belangrijk om asbesthoudende materialen uit je woning te laten verwijderen. Wat is asbest nu precies? Hoe kan je het herkennen? Waarom moet je het laten verwijderen door een gecertificeerd expert? En wat zegt de wetgeving hier precies over? Je leest het allemaal op deze site!

Ga snel naar:
Waarom asbest verwijderen?
Verschillende soorten asbest
Asbest en de wetgeving 2024
Prijs asbest verwijderen
Premies asbestverwijdering

Laat je asbest verwijderen door een vakman!

 

 

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelterm voor natuurlijke mineralen met een specifieke vezelstructuur. Rond 1870 experimenteerden bedrijven in België en Nederland al volop met asbest. Een mengeling met cement resulteerde in 1900 in de eerste eternitplaten. Een bouwproduct dat niet alleen erg sterk was, maar ook uitstekend isoleerde. Asbesthoudende materialen waren dan ook decennialang in omloop.

Heb ik asbest in huis? Om die vraag te beantwoorden, raden we je aan om een erkende expert in te schakelen. Ontvang gratis advies op maat!

asbest golfplaten

 

Waarom asbest verwijderen?

Asbest kan de nodige gevaren met zich meebrengen. Sinds 1930 legden experts al de link tussen asbesthoudende materialen en asbestose (stoflong). Later werd asbest ook in verband gebracht met kanker. Uiteindelijk duurde het tot 1998 tot België een verbod invoerde op de productie van asbesthoudende materialen. In 2005 volgde ook een algemeen Europees verbod. Sindsdien voeren de overheden in ons land campagnes om asbest op te sporen en veilig te verwijderen.

 

CONCLUSIE: asbest = gevaarlijk & schadelijk

De gezondheidsrisico’s van asbest zijn legio. Kocht je een bestaande woning? Of is je huis gebouwd voor 2001? Dan kan het zijn dat je woning asbesthoudende materialen bevat. Wil je graag renoveren of grondige onderhoudswerken uitvoeren? Laat dan uit voorzorg een asbestsanering uitvoeren. Let wel, dat kan pas wanneer een professional daadwerkelijk asbest in je woning heeft opgespoord.

Asbest analyse uitvoeren? Dat is een kolfje naar de hand van een gecertificeerd deskundige. Kom in contact met verscheidene professionals via het contactformulier.

 

Soorten asbest

Er bestaan verschillende soorten asbest. Het bekendste onderscheid is dat tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest:

 • Hechtgebonden asbest: in dit geval zitten de asbestvezels stevig vast in het bouwmateriaal. Je vindt hechtgebonden asbest in dak- en gevelleien, verlaagde plafonds, afvoerbuizen en leidingen, golfplaten, bepaalde kitmaterialen, … Zijn deze materialen intact? Dan vormen ze (nog) geen gezondheidsgevaar.
 • Niet-hechtgebonden asbest: in dit geval zijn de asbestvezels geweven of geperst. Ze komen o.a. voor in spuitasbest, pleisterwerk, asbestkarton, … Dit type is gevaarlijker dan hechtgebonden asbest omdat de vezels bloot liggen en sneller vrij komen. Je laat ze beter direct verwijderen.

BELANGRIJK: het bovenstaande lijstje is niet volledig. Net omdat asbest zo’n gegeerd bouwmateriaal was, zijn er sporen terug te vinden in talloze toepassingen. Je bent pas zeker over de aanwezigheid van asbest als een deskundige de situatie heeft geanalyseerd. Schakel meteen een ervaren asbestverwijderaar in.

 

Asbest en de wetgeving 2024

asbest advies

Net omdat asbesthoudende bouwmaterialen zo geliefd waren, bevat meer dan 90% van de woningen die voor 2000 gebouwd zijn asbest. Ten laatste tegen 2040 wil de overheid Vlaanderen volledig asbestvrij maken. Daarom riep ze het actieplan asbestafbouw in het leven. De belangrijkste maatregelen op een rij:

 

MAATREGEL 1: asbestinventarisatie + asbest attest

De Vlaamse overheid besliste dat je voor een woning die gebouwd is voor 2001 sinds 23 november 2022 verplicht een asbestattest moet voorleggen, wanneer de eigenaar ervan verandert. Hieraan gaat eerst een inspectie vooraf: de asbestinventarisatie.

 

Wat is een asbestinventarisatie?

Een deskundige bestudeert de bouwkundige plannen van je woning en verzamelt alle informatie omtrent de asbesthoudende materialen in je woning. Deze lijst hij op in de asbestinventaris. Er zijn 2 soorten:

 • Destructieve asbestinventaris: deze wordt opgesteld voorafgaand aan grondige renovatie- of onderhoudswerken aan een gebouw. Het gaat hierbij zowel over zichtbare materialen als materialen die tijdens de sloop bloot komen te liggen.
 • Niet-destructieve asbestinventaris: in dit geval gaat een expert na welke elementen een risico kunnen vormen in het dagelijkse gebruik van het gebouw. Hij inspecteert enkel de zichtbare elementen en beschadigt geen materialen. Is er twijfel? Dan geeft verder onderzoek in het labo uitsluitsel.

Kosten asbestinventarisatie: gem. € 350 (excl. btw). Neemt de expert stalen van verdachte materialen? Dan kan de prijs oplopen tot € 450 à 500 (excl. btw).

 

Wat is een asbest attest?

Na de asbestinventarisatie volgt het asbest attest, afgeleverd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Dit officiële document omvat een overzicht van de asbesthoudende materialen in je woning en ook suggesties om het asbest veilig te verwijderen. Sinds 23 november 2022 is een asbest attest verplicht bij de verkoop van een woning (> 20 m²) die vòòr 2001 gebouwd werd.

Kosten asbest attest: € 35 voor het afleveren van het officiële attest door de OVAM

 

Asbestinventaris opmaken? Vertrouw op een asbestdeskundige!

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige mag een asbestinventaris opmaken. Laat je dus nooit misleiden door een vakman die niet over een officiële erkenning beschikt. Professionals moeten eerst een vooropleiding ‘basiskennis asbestinventarisatie’ volgen voor ze kunnen doorstromen als ‘kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie’.

Erkende deskundige nodig? Kom hier in contact met professionals uit jouw regio.

 

 

MAATREGEL 2: asbest veilig verwijderen

Particulieren zijn niet verplicht om de maatregelen in het attest meteen uit te voeren. Staan er echter grondige onderhouds- of renovatiewerken gepland? Dan moet je alle asbesttoepassingen wegnemen die tijdens de werken bloot komen te liggen. Zo vermijd je niet alleen problemen voor toekomstige kopers, maar anticipeer je ook op risico’s die ontstaan wanneer de materialen poreuzer worden.

 

CASUS: asbest dak verwijderen

asbestinventarisatie

Kocht je een bestaande woning met een bouwjaar voor 2000? En bestaat de dakbedekking uit leien? Dan is de kans groot dat deze bestaan uit hechtgebonden asbest. Wil je je dak renoveren? Dan zal je de hulp moeten inschakelen van een professioneel asbestverwijderaar. We overlopen z’n werkwijze:

 1. Voorbereiden asbestverwijdering
  Het verwijderen van asbest is geen sinecure. Dit moet je overlaten aan een ervaren dakwerker die beschikt over een speciaal attest. Daardoor weet hij precies welke voorzorgsmaatregelen hij moet nemen, welke beschermkledij hij moet dragen, waarin hij het afval moet deponeren en vervoeren, …
 2. Asbest verwijderen
  Zijn alle voorzorgsmaatregelen getroffen? Dan kan hij beginnen. Een gecertificeerd dakwerker weet perfect waarop hij moet letten wanneer hij de asbesthoudende dakbedekking weghaalt. Zo zal hij beschadiging aan de leien ten allen tijde vermijden en eventueel een lift gebruiken om de materialen voorzichtig naar beneden te brengen.
 3. Wegvoeren asbest
  Nadat de asbesthoudende materialen van het dak zijn gehaald, brengt de dakwerker ze weg in speciale asbestzakken. Waar het afval uiteindelijk naartoe gaat, is afhankelijk van het type asbest en de staat waarin die verkeert (hechtgebonden of niet-hechtgebonden).
 4. Nieuw dak plaatsen
  Is je dak volledig asbestvrij? Dan kan je dakwerker een nieuwe dakconstructie of dakbekleding plaatsen. Hier krijg jij als woningeigenaar vrij spel. Hoe moet je gerenoveerde dak eruit komen te zien? En welke dakbedekking geniet jouw voorkeur? Maak je woning bovendien meteen ook energiezuiniger door grondig te isoleren!

 

Dakwerker en asbestdeskundige nodig? Dat kan! Kom in contact met verschillende professionals actief in je regio, ontvang verschillende offertes en vergelijk! Start hier je aanvraag.

 

Asbest verwijderen prijs

Het verwijderen van asbest heeft heel wat voeten in de aarde. Niet alleen gaan de specialisten erg voorzichtig te werk, ook de afvoer van het asbestafval beïnvloedt de eindafrekening. De prijs om asbest te verwijderen bedraagt gemiddeld € 10 à 30 per m² (excl. btw).

BELANGRIJK: deze prijs omvat enkel de kosten van de asbestverwijdering. Bijkomende werken als het plaatsen van een nieuwe dakbekleding, dak- of buitenmuurisolatie, … zijn niet inbegrepen. Wil je een schatting van de totale kostprijs? Neem dan contact op met een vakman. Start je aanvraag hier!

 

Premies asbestverwijdering

Omdat de overheid asbestverwijdering wil aanmoedigen, kan je genieten van verschillende premies voor asbestverwijdering en financiële voordelen. We zetten de belangrijkste hieronder op een rij:

 

1. Mijn VerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie is er voor alle woningeigenaars die een grondige renovatie willen uitvoeren aan hun bestaande woning (> 15 jaar oud). Binnen de Mijn VerbouwPremie is er sprake van een verhoogd premiebedrag wanneer de asbestverwijdering kadert binnen andere renovatiewerken. Een overzicht:

 • Buitenmuur: combineer je het plaatsen van isolatie langs de buitengevel met asbestverwijdering? Dan verhoogt het totale subsidiebedrag met € 8 per m² (excl. btw, max. 50% van het totale factuurbedrag).
 • Dakwerken: wil je nieuwe dakisolatie plaatsen? En combineer je deze werken met het verwijderen van asbest? Dan krijg je € 8 per m² (excl. btw) extra bovenop de isolatiesubsidie (max. 50% van het totale factuurbedrag).
 • Vloer: in dit geval moet de asbestverwijdering samengaan met het aanpakken en behandelen van stabiliteitsproblemen op het gelijkvloers. Die worden veroorzaakt door problemen in de draagstructuren en funderingsplaten. Het totale premiebedrag is max. 50% van het factuurbedrag.

BELANGRIJK: wil je aanspraak maken op deze premie? Kies dan een vakman die ook officieel asbest mag verwijderen. Kom gratis in contact met een erkende vakman actief in je regio via onze offertedienst.

 

2. Lokale asbestafbouwprojecten

Als laatste kan je in bepaalde gevallen ook in je gemeente genieten van premies voor asbestverwijdering. Vaak komt dit voor in een bundel maatregelen voor een lokaal asbestafbouwproject. De gemeente onderneemt dan enkele initiatieven en krijgt daarvoor financiële steun van de OVAM. Zo kan jij als particulier voordeliger asbest laten verwijderen. Voorbeelden van initiatieven zijn:

 • Vervangen van asbesthoudende materialen in dak- of gevelbekleding
 • Ophalen van asbest aan huis in speciale zakken of containers
 • Verwijderen van niet-hechtgebonden asbest door een asbestverwijderaar (ong. 50% van de totale prijs)

LET OP: vaak zijn deze initiatieven onderdeel van een groepsaankoop. Heb je interesse? En wil je weten of jouw gemeente een asbestafbouwproject organiseert? Dan kan je terecht bij je lokale stadsdiensten of een ervaren vakman. Ontvang advies op maat via ons aanvraagformulier.

 

Erkende vakman = opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’

Laat je het asbest niet verwijderen door iemand van de OVAM, maar door een aannemer? Zorg er dan voor dat je een professional kiest die het jaarlijkse opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ op zak heeft. Bovendien mag die enkel met de sanering beginnen wanneer hij voorafgaand een asbestinventaris heeft opgemaakt.

Gecertificeerd vakman nodig? Vul het onderstaande formulier in en wij brengen je gratis in contact met meerdere erkende professionals:

 

Asbest offertes voor inventarisatie, attest of verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven