Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest attest: procedure & prijzen

De kans dat een oudere woning asbest bevat, is vaak groot. Om je woning te kunnen verkopen, moet je de aanwezigheid van asbest zo goed mogelijk in kaart brengen. Het resultaat van zo’n uitgebreid asbestonderzoek staat in een officieel asbest attest. Maar welke info vind je dan in het attest en hoe laat je het opstellen? Dit en meer lees je allemaal in dit artikel.

Ga snel naar:
Hoe krijg ik een asbest attest?
Gemiddelde prijs asbestattest
Wat staat er in een asbestattest?
Enkele veelgestelde vragen
Ontvang vrijblijvend offertes

 

 

Is een asbest attest verplicht?

Een asbestattest is het resultaat van een asbesinventarisatie van een gebouw. Het is een attest dat een asbestdeskundige opmaakt en waaruit blijkt dat je woning asbest bevat of niet. Zo weet je dat het gebouw al dan niet asbestveilig is. Maar moet je voor elk gebouw beschikken over zo’n attest? De wetgeving in een notendop:

 • Sinds 2022: als je een gebouw wil verkopen of schenken, heb je een asbestattest nodig. Om je woning te verhuren is het momenteel niet nodig om een attest op te maken.
 • Vanaf 2032: iedere gebouweigenaar moet een geldig attest in bezit hebben. Dat zal voor elke toegankelijke constructie verplicht zijn, ook als je geen verkoopplannen hebt.

Wil je een asbestattest laten opmaken? Je kan via onze offerteservice een asbest attest aanvragen en zo kom je in contact met gecertificeerde asbestdeskundigen. Start je aanvraag hier.

asbestattest

 

Hoe krijg ik een asbestattest?

Een asbestattest kan je niet zelf opstellen. Om een attest voor jouw eigendom te verkrijgen, moet je een erkende asbestdeskundige laten komen. De procedure ziet er meestal als volgt uit:

 1. Asbestdeskundige aanstellen

  Eerst moet je een asbestinventaris laten uitvoeren waarbij een deskundige vaststelt of een gebouw asbesthoudende materialen bevat. Daarvoor doe je een beroep op een erkende asbestdeskundige inventarisatie (ADI). Bij Solvari kom je terecht bij bedrijven die zo’n onderzoek wettelijk mogen uitvoeren.

 2. Gebouw inventariseren

  Een deskundige komt ter plaatse om het gebouw te inventariseren. Meestal zal de deskundige een niet-destructief onderzoek uitvoeren en enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen in het dossier opnemen. Als je voor jouw gebouw een nauwkeuriger overzicht moet hebben, kan je een destructief onderzoek laten maken.

 3. Asbestattest ontvangen

  Na een uitgebreide analyse van de woning maakt de expert een asbestattest op. In het attest vind je allerlei info over het onderzoek en krijg je ook alle resultaten van het asbestonderzoek. Als er asbest aanwezig is, kan je die beter snel laten verwijderen.

 

Prijs asbestattest

Een asbestattest valt op zich goed mee van prijs. Maar natuurlijk krijg je pas een officieel attest na een asbestonderzoek. De prijzen van een inventarisatie kunnen variëren van woning tot woning en van deskundige tot deskundige. De prijs om een asbestattest te laten opmaken, kan dus sterk uiteenlopen. Hier zijn enkele gemiddelde prijzen om asbest te herkennen en te verwijderen:

 • Richtprijs asbestinventarisatie: € 350 à 500 (excl. btw)
 • Richtprijs asbestattest: € 35 à 50 (excl. btw)
 • Richtprijs asbestverwijdering: € 10 à 30 per m² (excl. btw)

Benieuwd naar een concreet prijsvoorstel? Vergelijk voorstellen van meerdere deskundigen om de beste prijs te krijgen. Het is een vrije markt, dus je kan maar beter verschillende offertes opvragen. Ontvang vrijblijvend offertes op maat van verschillende asbestdeskundigen via onze offerteservice.

 

asbestattest opmaken

 

Wat staat er in een asbestattest?

Een asbestattest heeft als doel om de gezondheid van de eigenaars van het gebouw te beschermen en hen te informeren over de eventuele aanwezigheid van asbest. Maar wat lees je op een attest?

 • Algemene gegevens: alle informatie van het gebouw en de beschrijving van het onderzoek vind je in het attest. Een deskundige voegt ook foto’s of ander bewijsmateriaal toe.
 • Aanwezigheid asbest: je komt te weten welke materialen of delen van het gebouw asbest bevatten, de hoeveelheid in elke ruimte en het type asbest.
 • Staat van asbest: soms kan asbest veilig vast zitten in een ander materiaal. Je krijgt hiervoor de nodige informatie over de verschillende factoren die het risico tot blootstelling aan asbest bepalen.
 • Advies over veiligheid: je vindt een uitgebreid advies over de eventuele maatregelen die je moet nemen als er asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De deskundige informeert je hoe snel het materiaal weg moet en hoe je het veilig kan laten verwijderen.

 

Welke wetgeving rond het asbestattest in Vlaanderen?

Tegen 2034 wil de Vlaamse overheid alle risicovolle toepassingen van asbest verwijderd hebben uit alle woningen en gebouwen. Die ambitie is vastgelegd in het Vlaamse ‘Actieplan Asbestafbouw’. Daarom zijn de asbestattesten zo belangrijk en zal de wetgeving de komende jaren strikter zijn.

Ook voor bedrijfsgebouwen is een attest noodzakelijk. Een werkgever moet verplicht een asbestinventaris hebben voor alle gebouwen waar personeel aan het werk is. Deze maatregel geldt voor alle bouwjaren van een pand.

 

Enkele veelgestelde vragen

Heb je nog enkele twijfels over het asbest attest en wanneer je het juist moet aanvragen? Misschien vind je hier nog de antwoorden: • Moet ik voor een appartement zelf een asbestattest aanvragen?
  Ja, je moet zelf over een asbestattest beschikken van de private delen van het gebouw. Voor de gemeenschappelijke delen van panden gaat de verplichting pas in vanaf 2025. Als je dus een appartement verkoopt van een gebouw ouder dan 2001 moet je zelf een attest aanvragen.


 • Hoe lang is een asbestattest geldig?
  Asbestattesten zijn standaard 10 jaar geldig. In sommige gevallen kan een deskundige een kortere geldigheidstermijn toekennen. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het gehele inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.


 • Wat is het verschil tussen een asbestattest en een asbestinventarisatie?
  Een asbestattest is een document dat de aanwezigheid van asbest in een gebouw of constructie aangeeft. Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw of constructie. De asbestinventarisatie is de basis voor het asbest attest.


 • Hoe kan ik asbest verwijderen?
  Je kan asbest soms zelf verwijderen, maar het is aangeraden om een asbestverwijderaar te vragen. Na de inventarisatie kan een expert asbest op een correcte manier verwijderen. Via eenvoudige handelingen, couveusezakmethode of een hermetische zone zal een specialist zorgvuldig te werk gaan om alles te verwijderen. Tot slot voert een asbestverwijderaar de materialen op een veilige manier af.


 • Waar vind ik een erkende asbestdeskundige?

  Via Solvari vind je asbestdeskundigen die beschikken over de noodzakelijke certificaten en die via OVAM asbestattesten kunnen bezorgen. Vraag zo gedetailleerd mogelijk je offertes aan om de juiste specialisten voor jouw situatie te vinden. Ontmoet de asbestdeskundige en bespreek de belangrijkste zaken. Van een asbestattest bij schenking of een asbestonderzoek in je bijgebouw.

  Wil je snel een asbestdeskundige contacteren? Kom in contact met professionals actief in je regio via het onderstaande aanvraagformulier:

 

 

Asbest offertes voor inventarisatie, attest of verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven